Кой знак е правилен – десетична точка или десетична запетая?

И двата знака могат да се употребяват в български текстове. В един и същи текст обаче трябва да се употребява или десетична точка, или десетична запетая.

Денят на числото пи (3.14/3,14) се чества на 14 март.
Акционерите на компанията са гласували за брутен дивидент от 0.1473684211/0,1473684211 лв. на акция.
Геолозите определят възрастта на Земята на около 4.54/4,54 милиарда години.

Преди 2012 г. правилно беше да се употребява само десетична запетая.