Как се пише: десни или дясни?

Правилно е да се пише десни, също и десен, десният, десния.

Десните партии в Германия предпочитат да се наричат консервативни или дясноцентристки.
Усучете тялото си така, че десният лакът да докосва лявото коляно.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В десни, десен, десния(т) не е изпълнено второто условие – сричката след променливото я не съдържа никоя от гласните а, о, у или ъ.

Във формите за ж.р. и ср.р. ед.ч. се пише я, защото са изпълнени и трите условия: дясна, дясно.

На дясната си буза имаше малка бенка, от която белотата на кожата ѝ изпъкваше още повече.
В Италия промяната от ляво към дясно движение е осъществена поетапно.
Тази партия в момента няма нищо общо с автентичното дясно.