Как се пише: девственост, детственост или дественост?

Правилно е да се пише девственост. Думата има корен дев- (срв. с девица, девойка).

В немалко култури девствеността се цени високо и се очаква жената да я отдаде на съпруга си в първата брачна нощ.