Как се пише: дезинфектант, дезифенктант или дезифектант?

Правилно е да се пише дезинфектант, мн.ч. дезинфектанти.

Ако нямате на разположение вода и сапун, почиствайте ръцете си с дезинфектант.
Дезинфектантите, предназначени за големи повърхности, може да са под формата на концентрат, от който преди употреба трябва да се изготви работен разтвор.