Как се пише: диференцирам или дифиренцирам?

Правилно е да се пише диференцирам. Думата е заета от немски (differenzieren), но корените ѝ са в латински (differentia ’различие’).

Сборникът със задачи дава възможност на учителя да диференцира и индивидуализира обучението според възможностите на учениците, с които работи.
Има сектори и стоки, за които ДДС може да се диференцира.
За нас, хората, е важно да умеем да диференцираме и управляваме своите емоции.