Как се пише: дивидент или девидент?

Правилно е да се пише дивидент, мн.ч. дивиденти. Думата е заета чрез руски (дивиденд) и немски (Dividend) от латински – dividendum ’това, което подлежи на разделение’.

Привилегированите акции носят гарантиран дивидент на притежателите си.
Облагането или необлагането на дивидентите е в зависимост от вида на съдружника или собственика, в чиято полза се разпределя печалбата.