Как се пише: днешен или днескашен?

В книжовната реч се употребява днешен, също и днешна, днешно, днешни, а днескашен е разговорна дума.

Днешният град Долни чифлик е основан в края на XV век.
Очертава ли се драма на днешната среща на върха на Европейския съюз?
Заради силния вятър организаторите взеха решение да отменят днешните ски състезания.