Как се пише: до момента или домомента?

Правилно е да се пише разделно – до момента.

Виждам реално как стават всички неща, за които до момента съм учила и чела.
Сега действащият Закон за движението по пътищата е приет от Народното събрание през 1999 г. и до момента е променян 75 пъти.