Как се пише: доколкото или до колкото?

Правилно е да се пише слято – доколкото.

Доколкото ми е известно, тази терапия не се финансира от Здравноосигурителната каса.
Прощаваме само дотолкова, доколкото обичаме.
(Ларошфуко)