Как се пише: допълнително или допалнително?

Правилно е да се пише допълнително. Правописът на проблемната гласна може да се провери със сродна дума (със същия корен), в която тази гласна е под ударение: казваме допЪлвам, допЪлня, следователно се пише допълнително.

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.
Всеки, който иска да спечели пари допълнително, може да се регистрира за нашата програма.