Пишат ли се две точки в края на изречение, което завършва със съкращение, написано с точка?

 • В този случай се пише само една точка. Две точки непосредствено една след друга не се поставят.
   
  Изборите наесен ще струват 35 млн. лв.
  Конференцията се открива на 24.05. т.г.

 • Ако обаче след съкращението има затварящи кавички или затваряща скоба, се пише втора точка.
   
  Основната парична единица на България е лев (съкратено: лв.).
  В рекламата пише, че фирмата предлага „препарати против насекоми, хлебарки и др.“.