Как се пише: еди-кой, еди кой или едикой?

Правилно е да се пише полуслято – еди-кой (си), също и еди-кого (си), еди-коя (си), еди-кое (си), еди-кои (си). Думите, образувани с частицата еди-, се пишат полуслято.

Интересуват ме носителите на ордена „За храброст“, например еди-кой си генерал кога получава еди-кой си орден и за какви заслуги.
Законът се отнася за всички, а не за еди-коя си банка, за еди-кое си акционерно дружество, за един или друг министър.