Как се пише: електромобилност, електро-мобилност или електро мобилност?

Това сложно съществително име се пише слято – електромобилност, защото е образувано от съкратено прилагателно име (електро < електрическа) и съществително име (мобилност).

Прогнозите за 2030 г. в глобален аспект са за 2,5 млн. водородни електромобила, след което ще започне много бърз масов преход към водородна електромобилност.
Нов законопроект ще насърчава електромобилността и стимулите за закупуване на електрически автомобили, съобщи министърът на околната среда.

Забележка: В източника е посочено само правилото, на което се подчиняват подобни думи, не и конкретното съществително. В словника са включени други думи, образувани по същия модел, например електромобил, електродвигател, електроразпределение, електрофилтър.