Как се пише: елинизъм – с малка или с главна буква?

Правилно е да се пише с малка буква – елинизъм. Названията на исторически епохи и културноисторически периоди (с някои изключения) се пишат с малка буква.

На територията на днешна България траките създават свои държави, които достигат своя разцвет по време на елинизма.
Всички автори са единодушни, че елинизмът е нов етап в културното развитие на Древна Елада, своеобразно отрицание на класическата полисна култура.