Как се пише: евро-атлантически или евроатлантически?

Правилно е да се пише полуслято – евро-атлантически, също и евро-атлантическа, евро-атлантическо. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито съставни части са в равноправно отношение помежду си.

НАТО е военен евро-атлантически съюз и задачата му е да противодейства при евентуална агресия срещу която и да е държава членка.
Чешкият премиер Бабиш посъветва кандидат-президента Земан да изрази подкрепа за евро-атлантическата ориентация на страната.