Как се пише: Европейски парламент, Европейски Парламент или европейски парламент?

С главна буква се пише само първата дума – Европейски парламент, тъй като това е съставно (т.е. състои се от две или повече думи) съществително собствено име и не съдържа друго собствено име. Думата парламент е съществително нарицателно.

Законодателната власт в Европейския съюз се осъществява от Европейския парламент и Съвета на ЕС.
В 28-те страни членки ще бъдат избрани общо 751 депутати, които ще формират Европейския парламент.