Как се пише: йезуит или езуит?

Двете форми са дублетни: езуит/езуит, мн.ч. йезуити/езуити. Думата е заета от немски или църковнолатински (Jesuite), възможно чрез руски (иезуит).

От всеки конкретен въпрос се изплъзваш като йезуит/езуит.
Орденът на йезуитите/езуитите е утвърден официално през 1540 г. с була на папа Павел III.