Как се пише: йезуит или езуит?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват в книжовната реч – йезуит/езуит, мн.ч. йезуити/езуити. Препоръчителна е употребата на йезуит. Думата е заета от немски или църковнолатински (Jesuite), възможно чрез руски (иезуит).

От всеки конкретен въпрос се изплъзваш като йезуит/езуит.
Орденът на йезуитите/езуитите е утвърден официално през 1540 г. с була на папа Павел III.

Източници

  • Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 249, 309.
  • Речник на чуждите думи в българския език. Състав. М. Филипова-Байрова и др. С., БАН, 1982, с. 278.
  • Български етимологичен речник. Т. 1. С., БАН, 1971, с. 484.

Вижте също

Как се пише: йезуитски или езуитски?

Споделяне

Публикувано на , последна промяна на

Категория: Дублети, Правопис, Чужди думи

Етикети: ,