Как се пише: фал или фаул?

Правилно е да се пише фал, мн.ч. фалове. Преди 2002 г. правилна беше само формата фаул, от 2002 до 2012 г. формите фал и фаул бяха дублетни, а сега правилен е само първият вариант.

Думата е заета от английски – foul. Изписването ѝ на български се разграничава от оригиналното произношение.

Ако баскетболист направи фал в атака, топката се вкарва в игра от противниковия отбор.
Два гола и три жълти картона за груби фалове – това е резултатът от вчерашното дерби.
Бракът им не беше сполучлив – истинска поредица от фалове.

Източници

  • Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 638.
  • Нов правописен речник на българския език. С., БАН, Хейзъл, 2002, с. 925, 927.
  • Правописен речник на съвременния български книжовен език. Второ фототипно изд. С., БАН, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 1995, с. 879.
  • Речник на чуждите думи в българския език. Състав. М. Филипова-Байрова и др. С., БАН, 1982, с. 903.

Вижте също

Публикувано на

Категория: Правопис, Чужди думи

Етикети: ,