Как се пише: финансово-счетоводен или финансовосчетоводен?

Правилно е да се пише полуслято – финансово-счетоводен, също и финансово-счетоводна, финансово-счетоводно, финансово-счетоводни. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито съставни части са в равноправно отношение помежду си (финансов и счетоводен < финанси и счетоводство).

Главният счетоводител организира, планира, ръководи и контролира цялостната финансово-счетоводна дейност на фирмата.
Всички финансово-счетоводни услуги, които предлагаме, се извършват съобразно действащото законодателство и приложимите счетоводни стандарти.