Как се пишат имената на геоложките ери и епохи – с малка или с главна буква?

Названията на геоложките ери, епохи и периоди се пишат с малка буква, например: девон, камбрий, кватернер, миоценска епоха, неозой, неозойска ера, юра.

През пермския период продължава и завършва развитието на херцинския нагъвателен цикъл.
Ерата на влечугите – мезозоят, се дели на три периода: триас, юра и креда.