Как се пише: гигантски или гигански?

Правилно е да се пише гигантски, също и гигантска, гигантско. Думата е образувана от гигант (срв. гиганти) и наставка -ски.

Тютюневи стъбла с гигантска височина израснаха в нива край санданското село Враня.
Косвено доказателство за наличието на гигантски пластове лед са морените в средните ширини на Марс.