Как се пише: гипсовъчен или гипсовачен?

Правилно е да се пише гипсовъчен, също и гипсовъчна, гипсовъчно, гипсовъчни.

Спешният травматологичен кабинет трябва да разполага с набор от гипсовъчни инструменти: гипсовъчен нож, гипсорезачка, клещи, телорезачка.
Към кабинетите по ортопедия и травматология има манипулационна, гипсовъчна и превързочна зала.

Забележка: В източника липсва конкретното прилагателно име, но в него са включени други думи, образувани по същия модел, например тренировъчен, маркировъчен, облицовъчен.