Как се пише главен прокурор – с малка или с главна буква?

 • При обикновена употреба словосъчетанието се пише с начална малка буква, тъй като не е собствено име. С него се назовава длъжност.
   
  Висшият съдебен съвет освободи предсрочно от длъжност главния прокурор Иван Гешев.
  Правомощията на главния прокурор са уредени нормативно в Закона за съдебната власт.

 • При адресиране и при обръщение, когато словосъчетанието не е придружено от собствено име, то се пише с начална главна буква.
   
  До
  Главния прокурор
  на Република България
   
  Уважаеми господин Главен прокурор,
   
  Обръщам се към Вас във връзка с разпространен видеоматериал…