Как се пише: горскостопански или горско-стопански?

Това прилагателно име се пише слято – горскостопански, също и горскостопанска, горскостопанско, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – горско стопанство.

Българската горскостопанска камара обединява много собственици на гори (физически лица, общини, кооперации) от цялата страна.
Районът на Сакар се използва от местните хора екстензивно, основно за животновъдство и в по-малка степен за земеделие и горскостопански дейности.