Как се съкращава град?

Съкратено тази дума се пише гр. (с точка). Съкращава се само пред съответното съществително собствено име.

Местността Ормана се намира в землището на гр. Ямбол.
Адресът на новия клон на медицинската лаборатория е гр. Котел, ул. „Раковска“ 2.

Източници

  • Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 72, т. 75.3.
  • Л. Крумова-Цветкова, М. Чоролеева, Хр. Холиолчев. Речник на съкращенията в българския език. С., БАН, Емас, 2003, с. 138.

Вижте също

Публикувано на

Категория: Правопис, Съкращения

Етикети: ,