От кой род е съществителното име грах?

Съществителното име грах е от мъжки род; членувани форми: грахът, граха.

Грахът се вари предварително с малко вода, докато поомекне.
Обикновеният културен грах е едногодишно тревисто пролетно растение.