Как се пише: хоноруван или хонорован?

Правилно е да се пише хоноруван, също и хонорувана, хонорувано, хонорувани.

От 1998 г. музикантът е хоноруван преподавател в НБУ.
Тази вакантна длъжност щатна ли е, или хонорувана?