Как се пише: християнство или христианство?

Правилно е да се пише християнство. Това е изключение от правилото, че в средисловието на думи от чужд произход се пише -иа-.

Достоевски приема християнството преди всичко като религия на любовта.
Християнството се разпространява в Армения през I в.сл.Хр.