Как се пише: игленик или иглиник?

Правилно е да се пише игленик, мн.ч. игленици. Думата има корен игл- и наставки -ен– и -ик.

След като няколко пъти си губих иглите, реших да си направя игленик.
Като заговорихме за игленици, вкъщи имахме един във формата на чехълче.