Как се пише: иконописта или иконописът, иконописа?

Правилно е да се пише иконописта. Съществителното име е от женски род.

В иконописта има специфични изразни средства, съобразени с идеите, които иска да внуши: обратна перспектива, художествена деформация, опростена светлосянка и др.
В изложбата ще видите и едни от най-добрите образци на иконописта в България.

Забележка: В Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012 е отбелязана само основната форма на съществителното – иконопис. Съществителните имена от ж.р. в този речник се представят по този начин, ако в тях няма правописна особеност.