Как се пише: имобилайзер или мобилайзер?

Думата липсва в Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012.

В Речник на новите думи в българския език. Състав. Е. Пернишка и др. С., Институт за български език, Наука и изкуство, 2010, с. 193 има речникова статия за имобилайзер. Думата е заета от английски – immobilizer.

В неделя ходих при майстор, за да отстрани имобилайзера на колата ми.
През целия срок на настоящия договор застрахованият автомобил трябва да разполага с работеща алармена система или имобилайзер.