Как се пише: инженерно-геодезически, инженерногеодезически или инженерно геодезически?

Правилно е да се пише полуслято – инженерно-геодезически, също и инженерно-геодезическа, инженерно-геодезическо. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито съставки са в равноправно отношение помежду си.

В статията са разгледани методи за предварителна оценка на точността на тунелна инженерно-геодезическа мрежа.
Инженерно-геодезическите проучвания са първият етап от геодезическата поддръжка на строителството, геодезическите работи и кадастралните работи.