Как се пише: Ивановден или Иванов ден?

 • Правилно е да се пише слято – Ивановден.
   
  На Ивановден се чества паметта на св. Йоан Кръстител.
  Не мога да си поръчам такси – всичко живо празнува Ивановден.

 • Слято се изписват сложните съществителни имена – названия на празници, в които първата съставка е прилагателно име, образувано от собствено име (Иванов < Иван; Йорданов < Йордан; Петров < Петър).
   
  Йордановден, Петровден, Атанасовден, Димитровден