Как се пише: израсна или израстна?

 • Правилно е да се пише без тизрасна. Глаголът е от свършен вид, с наставка -н-.
   
  Илиян и Жана са от поколението, което израсна паралелно с родната демокрация.
  Ако искаш да израснеш в кариерата, постарай се да завършиш магистратурата си най-накрая.

 • Съответният глагол от несвършен вид израствам (с наставка -ва-) обаче се пише с т.
   
  Отборът израства пред очите ми, проблемите се решават бързо и експедитивно.
  Синовете израстваха бързо и търсеха не закрила, а своята идентичност.

Двата глагола се различават по правописа, по вида и по наставката си.