Как се пише: изричен, изрична, изрично, изрични или изришен, изришна, изришно, изришни?

Правилно е да се пише изричен, изрична, изрично, изрични. Думата има корен -рич- (както в изричам, наричам).

Въпреки изричната заповед на здравния министър, в пленарната зала имаше депутати без маски.
В някои случаи потребителят следва да укаже изрично порта за приемане на входящите обаждания.
Има ли някакви изрични изисквания към доставчиците на оборудване?