Как се пише: извънтрудов, извън-трудов или извън трудов?

 • В повечето случаи това е прилагателно име, което се пише слято – извънтрудов, също и извънтрудова, извънтрудово, извънтрудови. Първата част извън пояснява трудов.
   
  Комплексното счетоводно обслужване включва изготвяне на документи, свързани с трудовите и извънтрудовите правоотношения.
  Близо 130 000 българи, които получават доходи от извънтрудова дейност, трябва да решат до края на септември дали да им бъде удържан авансово данък за последното тримесечие на годината.

 • В много редки случаи се пише разделно. Тогава извън е предлог, който се отнася до цялото съчетание от прилагателно и съществително име.
   
  Имам допълнително споразумение за изпълнение на задължения извън трудовата характеристика и в рамките на работното ми време.