Как се пише: жътвар или жетвар?

Правилно е да се пише жътвар, мн.ч. жътвари. Преди 2002 г. формите жътвар и жетвар бяха дублети, но сега правилен е само първият вариант.

Една от снахите почерпи жътварите с питка, омесена с брашно от старата реколта.
Част от първите ожънати класове се хвърлят напред, за да е лека и спорна работата на всички жътвари.

Източници

  • Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 263.
  • Нов правописен речник на българския език. С., БАН, Хейзъл, 2002, с. 323.
  • Правописен речник на съвременния български книжовен език. Второ фототипно изд. С., БАН, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 1995, с. 259, 261.

Вижте също

Публикувано на

Категория: Правопис

Етикети: ,