Как се пише: живописта или живописът, живописа?

Правилно е да се пише живописта. Съществителното име е от женски род.

Цветът и тонът са същността на живописта, тъй както височината на звука и ритъмът са същността на музиката.
Пастелната живопис е предпочитана от доста художници, сред които е и Едгар Дега.