Как се пише: кафе пауза, кафепауза или кафе-пауза?

Правилно е да се пише разделно – кафе пауза, мн.ч. кафе паузи, или слято – кафепауза, мн.ч. кафепаузи. Когато първата съставка на сложно съществително име пояснява втората, двете (или само първата) имат чужд произход и се употребяват като самостоятелни думи, съществителното се пише или разделно, или слято.

По време на следобедното заседание на конференцията ще има кафе пауза/кафепауза от 16:00 до 16:30 ч.
Когато сте на работа, ползвайте кафе паузите/кафепаузите, за да се отърсите поне малко от стреса.

Забележка: В източника е посочено само правилото, на което се подчиняват подобни думи, не и конкретната. Като пример е посочено съществителното име кафе машина/кафемашина, което е образувано по същия модел.