Кога се пише запетая пред как?

Това е въпросителна дума и за нея важат правилата тук.