От кой род е съществителното име кал?

Съществителното име кал е от женски род; членувана форма калта.

В рядка кал камък не хвърляй – ще те опръска.
Терапията с лечебна кал се прилага при заболявания на опорно-двигателния апарат.
На джип калобрани не му трябват – и с тях, и без тях калта пак ще се качи на тавана.