Как се пише: кървясал или кръвясал?

Правилно е да се пише кървясал, също и кървясала, кървясало, кървясали. Според правилото за групата ър/ръ в многосричните думи, когато след ър/ръ има една съгласна, се пише ър, а когато има две или повече съгласни – ръ. След групата ър/ръ в думата к-ър-вясал има една съгласна – в, затова се пише по този начин.

По едно време идва моето момче с кървясала уста и аз изпадам в ужас.
Въпреки че с Ели бяхме забрадили косите си както местните жени, мъжете не спираха да ни зяпат с кървясали очи.