С кавички ли се пишат имената на улиците и булевардите?

 • Имената на улиците и булевардите се ограждат с кавички, тъй като представляват собствени имена, които са приложения в рамките на словосъчетание.
   
  В три поредни неделни дни столичната улица „Цар Иван Шишман“ ще се превърне в пешеходна алея.
  Паркирането по ул. „Отец Паисий“ ще бъде забранено за 24 часа заради посещението на руския патриарх Кирил в Пловдив.
  След поройния дъжд варненският булевард „Сливница“ заприлича на река.
  Сградата на Факултета по математика и информатика се намира на бул. „Джеймс Баучер“ №5.

 • Ако пред собственото име липсва думата улица или булевард (или съкращение на съответната дума), кавичките се запазват.
   
  Детството ми мина в един вътрешен двор на „Лайош Кошут“.
  Трамваите по „Стамболийски“ са спрени заради ремонт.

Забележка: В Нов правописен речник на българския език. С., БАН, Хейзъл, 2002, с. 1050 се допускаше кавичките да се пропускат при изписване на адреси на писма и други пощенски пратки.
 
Драгомир Петров Стоянов
бул. България 66, вх. А, ап. 18
София 1404