Как се пише: кетъринг, кетеринг или кетаринг?

Правилно е да се пише кетъринг. Думата е заета от английски – catering.

Кетърингът може да бъде съпътстващ бизнес към разработено вече заведение за хранене.
Безспорно основата на кетъринга е храната, но той не се изчерпва с нейното осигуряване.