Как се пише: килобайтове или килобайти?

Правилно е да се пише килобайтове – форма за мн.ч. на килобайт.

Нали правиш разлика между килобайтове и килобитове?
Колкото повече килобайтове се зареждат от сървъра на фирмата, толкова повече нараства сметката на фирмата към нейния хостинг доставчик.

Забележка: В езиковата практика формата килобайти се предпочита много повече от формата килобайтове.