Как се съкращава килограм?

 • Краткото означение на тази дума е кг (без точка).
   
  Максималното тегло на багажа е 20 кг и за него се заплаща такса от 15 евро.
  За производството на 1 кг розово масло са необходими средно 3000 – 6000 кг розов цвят – в зависимост от качеството на реколтата.

 • В научни и специализирани текстове се използва означението kg (без точка), в съответствие с международните стандарти, залегнали в Наредбата за единиците за измервания, разрешени за използване в Република България.
   
  При дебелина на слоя 1 сm приблизителният разход на материала е 6,5 – 7 kg/m².
  Тяло с маса 10 kg пада свободно от височина 10 m върху земната повърхност. На колко е равна работата, извършена от силата на тежестта?