Как се пише кмет – с малка или с главна буква?

 • При обикновена употреба думата се пише с малка буква, тъй като не е собствено име. С нея се назовава длъжност.
   
  С приветствия към юбиляря се обърнаха кметът и някои от присъстващите на тържеството.
  Сега моята задача е да осигуря честни избори, заяви доц. Христо Бозов, в.и.д. кмет на Варна.

 • При адресиране и при обръщение, когато думата не е придружена от собствено име, тя се пише с главна буква.
   
  До
  Кмета на община Мъглиж
   
  Уважаеми господин Кмет,
   
  Бих искал сърдечно да поздравя Вас и жителите на община Мъглиж…