Как се пише: коефициент, коефицент или коефициен?

Правилно е да се пише коефициент, мн.ч. коефициенти. Думата има латински произход – coefficiens, -entis.

Коефициент в математиката е постоянен множител на даден обект.
Коефициентът на зависимост сравнява броя на лицата в трудоспособна възраст с броя на тези, които са зависими от помощи от държавата.
Л. А. Бърнстейн отбелязва, че финансовите коефициенти са най-известният и най-широко използван инструмент на финансовия анализ.