Как се пише: кофъчен или кофачен?

Правилно е да се пише кофъчен, също и кофъчна, кофъчно, кофъчни.

Кофъчните елеватори са ключов компонент при системите за зърносъхранение.
Разтопеният скрап се излива в стоманоразливна кофа, след което течният метал отива в кофъчната пещ за допълнителна обработка.

Забележка: В източника липсва конкретното прилагателно име, но в него са включени други думи, образувани по същия модел, например посадъчен, тренировъчен, маркировъчен, облицовъчен.