Как се пише: кофраж или куфраж?

Правилно е да се пише кофраж. Думата има френски произход – coffrage.

Кофражът, който оформя работните фуги, трябва да отговаря на няколко основни изисквания.
Полагането на бетона започва след приемането на кофража и армировката по съответния нормативен ред.